Lễ ký hợp tác với trường Đại Học Songwon Hàn Quốc

Lễ ký hợp tác với trường Đại Học Songwon Hàn Quốc Lễ ký hợp tác giữa trường TCTC Hà Nội và trường ĐH Songwon Hàn QuốcNgày 14/04/2016 trường trung cấp tài chính Hà Nội đã chính thức ký hợp tác với trường Đại học Songwon Hàn Quốc. Một trong những trường dan ...
Read more